Entries by admin

The Lesotho We Want

The Lesotho that We Want The Lesotho National Vision 2020 rightly envisages that: By the year 2020 Lesotho shall be a stable democracy, a united and prosperous nation at peace with itself and its neighbours. It shall have a healthy and well-developed human resource base. Its economy will be strong; its environment well managed and […]

Let’s build the Lesotho we want – Let’s go and vote

Lesotho is ready to consolidate electoral democracy, are you?  Cast your vote and be part of 85% voter turnout on the 3rd June 2017 in order to build the Lesotho you want. We can change our country if we will. Remember that the change we desire can be accomplished through good governance.  One of the […]

Parliament Dissolution

“Moea oa Morena Molimo o holim’a ka, hobane o ntlotselitse ho bolella mafutsana, molaetsa o molemo. O nthometse ho thoba pelo tsa ba soabileng…” (Esaea 61:1). Re le Lekhotla La Likereke Lesotho (CCL) re rata ho leboha litho tsa mekha le makhotla a lipolotiki hammoho le baetapele ba mekha le makhotla a lipolotiki ha ba […]

Boemo bo ka har’a naha

Boipiletso bo akaretsang ho Marena, Baetapele ba lipolotiki, sechaba le mekhatlo e ikemetseng. Rea le lumelisa ‘me re re ho lona:  “Le neoe mohau le khotso ke Molimo, Ntat’a rona, le ke  Morena  Jesu Kreste” (2 Cor. 1: 2). Re elelloa maemo a tsitsipano le ho hloka botsitso ka har’a naha ea rona.  Re hopotsa […]

Lipolaeano tse renang ka har’a naha

Rona Baetapele ba Kereke, ba tekenetseng lengolo lena, re lumelisa balumeli bohle ‘moho le batho bohle ba maikemisetso a matle.  Re etsa joalo ka Lebitso la Morena le Mopholosi oa rona Jesu Kreste. Re le baruti ba lona, re sa boetse re le hopotsa hore ke ka eena Kreste, Molimo a entseng topollo ea rona […]