Boemo bo ka har’a naha

Boipiletso bo akaretsang ho Marena, Baetapele ba lipolotiki, sechaba le mekhatlo e ikemetseng. Rea le lumelisa ‘me re re ho lona:  “Le neoe mohau le khotso ke Molimo, Ntat’a rona, le ke  Morena  Jesu Kreste” (2 Cor. 1: 2). Re elelloa maemo a tsitsipano le ho hloka botsitso ka har’a naha ea rona.  Re hopotsa Basotho bohle litŝia tsa boleng ba rona e leng:

  1. Basotho le Lesotho pele
  2. Khotso le botsitso ba naha
  3. Tŝireletso ea rona re le sechaba
  4. Puso ea molao
  5. Ntlafatso le boiketlo ba sechaba

Ha re hetla morao re lemoha hore litholoana tsa maemo a kang ana li sulafaletsa Basotho bophelo, li leleka  metsoalle, le ho thefula moruo oa naha. Re bona tsona litŝiea tsena tseo e leng lebofe la rona li amehile haholo, ke liboka tsa baphatlalatsi le ho hasoa hoa litaba li-ea-le-moeeng. Liboka tsena ka matla a tsona li ka re thusa ho aha kapa ho heletsa litŝiea tsena tsa khotso. Paulosi ha a khalema sechaba sa Bakorinte o bua ka mantsoe ana:

“Re manģosa a Kreste ke hona, ‘me ho ka thoe ke Molimo o le

Khothatsang ka rona, rea le rapela, bakeng sa Kreste re re

Boelanang le Molimo” (2 Cor. 5: 20)

Re qetella ka ho kopa Basotho bohle le liphutheho tsohle tsa Likereke ho tŝehetsa lipuisano tsa baetapele bana ba rona ba lipolotiki ‘moho le rona Lihlooho tsa Likereke hore ho keneng lipakeng moo lipuisanong, Molimo a ke a re fe litholoana tsa katleho.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *